Контролни точки

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ ОТНЕТИ ОТ КАТ

Учебен център ИВОНТИ провежда курсове за възстановяване на контролни точки всяка събота. Курса протича в рамките на 6 учебни часа като е необходимо само присъствие на кандидата, не се полага изпит.
За да се запишете за  курса е необходимо да заплатите дължимите глоби към КАТ (ако имате  такива)копие на лична карта , шоф.книжка и контролен талон(ако нямате копие на акта или наказателното постановление).
С издадения от фирмата документ и представянето му в „КАТ Пътна полиция“ по място на отчет на водача му се възстановяват 13 точки(1/3 от лимита), но не повече от определения лимит от 39 точки.

Всеки водач притежаващ свидетелство за управление на моторно превозно средство има право да възстановявава точки веднъж на 12 месеца или една година от последната дата от изкаран курс за възстановяване на контролни точки.

Ако допуснете да Ви отнемат всички точки сте задължени да върнете свидетелството си за управление на МПС в КАТ. Изчаква се 6 м. наказателен период, след което трябва да се явите на проверовъчен на тест за удостоверение за психологическа годност (психо). С това удостоверение, протокола и справка от КАТ за нарушител в региона може да се запишете на курс за възстановяване на шофьорските права. Курсът е съкратен вариант. На изпит се явявате и на теория и на практика. Като за всяка категория, която сте имали се явявате по отделно.