Шофьорски курсове кат. АМ, А1, А2, А, В, С, СЕ, D

Записване – всяка четна седмица от годината
– Професионално обучение
– Възможност за разсрочено плащане
– График на обучение, съобразен с Вашето свободното време
– Индивидуален подход

Шофьорски курсове категории:

Категория Обучение 40 часа теория
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 15 г. и 11 месеца.
Необходими документи Лична карта, копие на диплома (минимум основно
образование), 1 снимка
Изпит листовки (вътрешен и външен)

Дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час;

 

Категория Обучение 20 часа
 Превозно средство  мотоциклет-Honda
Изисквания Кандидатът трябва да има навършени 24 години />
-20 години – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2″ от поне 2 години
Необходими документи Лична карта, копие на диплома (минимум основно
образование), 1 снимка
Изпит Теория – листовки за тези които нямат категория В
Практика – полигон, градско

Мотоциклети – двуколесни пътни превозни средства с кош или без кош, които имат двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост надвишава 45 км/час;

Категория „А“ Ви дава право за управление на мотоциклет. Курсът включва теоретична и практическа подготовка.  Практическата подготовка се извършва на полигон и в градски условия.
Изпитът включва управление на мотоциклет на полигон и управление в градски условия.

 

Категория Обучение 40 часа теория и 31 практика
Превозно средство  Volkswagen Golf 4
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 17 години и 9 месеца.
Необходими документи Лична карта, копие на диплома (минимум основно образование), 1 снимка
Изпит листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)

„B“ – Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвиша-ва 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;
Шофьорската книжка за категория „В“ позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 9 места.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
След приключване на обучението Ви по теория се полага вътрешен теоретичен изпит на изпитни тестове, при успешно положен вътрешен изпит издаваме свидетелство за завършен курс по теория и Ви явяваме на изпит по теория пред ИААА,   Теоретичният изпит е писмен. Решават се три изпитни листовки с общо 45 въпроса за положителен резултат над 87 точки от максимален брой 97 точки. Когато практическото Ви обучение завърши, процедурата е същата, полагате вътрешен практически изпит, издаваме свидетелство и Ви явяваме на изпит пред ИААА за  изпит по практика. Практическият изпит се състои от управление в населено място. Продължителността на курса ще зависи до голяма степен и от Вас самите.

 

Категория Обучение 14 часа теория и 20 часа практика
Превозно средство  Steyr 15S23
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 18 години и да притежава категория „В“.
Необходими документи Лична карта, копие на диплома (минимум основно образование), шофьорска книжка, 1 снимка , документ за психологическо изследване
Изпит теория – листовки (вътрешен и външен) и практика (вътрешен и външен)

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;
Шофьорската книжка за категория „С“ позволява управление на товарни автомобили с тегло включително и това на товара над 3,5 тона и до 9 места за сядане.

За да започнете курса, се изискват навършени 18 години и завършен курс за категория „В“
– Копие от свидетелство за управление на МПС                  
– Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
– Копие на лична карта                                   
– Удостоверение за психологическа годност    
– Снимка

Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части: теоретичен – решава се изпитна  листовка с общо 30 въпроса и практичен – управление на камион.

 

Категория Обучение 4 часа теория и 16 практика
 Превозно средство  камион Steyr + товарно ремарке – Kassbohrer
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 21 години и да притежава категория „C“ (минимум от 1 година).
Необходими документи Лична карта, копие на диплома (минимум основно образование), шофьорска книжка, 1 снимка , справка от КАТ
Изпит теория(вътрешен и външен),  управление на учебна площадка и в населено място

Категория „СЕ“ позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория „С“ и ремарке с допустима маса над 750 кг.

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години
– Една година след завършен курс за категория „C“
– Справка за нарушенията от КАТ
– Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
– Копие от свидетелство за управление на МПС
– Копие на лична карта
– Снимка

Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 3 части:
– теоретична – решава се  изпитна листовка с общо 15 въпроса;   полигон – изпълнение на елементи и практическа – управление на камион с ремарке.

 

Категория Обучение 6 часа теория и 16 практика

D

 Превозно средство  автобус – Setra
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 21 години и да притежава категория „C“ -минимум от 2 години или категория „D1″ минимум 1 година.
Необходими документи Лична карта, копие на диплома (минимум основно образование), шофьорска книжка, 1 снимка , справка от КАТ, документ за психологическо изследване
Изпит теория ( вътрешен и външен) и практика

Категория „D“ позволява управление на автомобили, предназначени  за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача,  към категория „D“ се отнасят и съчленените автобуси.

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години
– Две години след завършен курс за категория „C“
– Справка за нарушенията от КАТ
– Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
– Копие от свидетелство за управление на МПС, копие на лична карта
– Удостоверение за психологическа годност    
– Снимка

 Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части: теоретичен – решава се изпитна  листовка с общо 15 въпроса и практичен – управление на автобус.